MVO Stappenplan

MVO stappenplan Foodimpct

Om structuur en helderheid te scheppen in het proces naar een duurzaamheidsbeleid heb ik een helder MVO stappenplan ontwikkeld.

Via dit stappenplan begeleid ik uw bedrijf naar een geïntegreerd MVO beleid.

samenvatting MVO stappenplan:

Stap 1: Doelstelling:

Wat willen we bereiken met MVO:
– Waar staan we voor?
– Waar gaan we voor?

 Visie en Missie

Stap 2: Wat gaan we doen?

– Vaststellen relevante thema’s
– Keuzes maken
– Prioriteiten stellen

Stap 3: Hoe gaan we het doen?

– Projecten benoemen
– Doelstellingen per project vaststellen

Stap 4: Integreren in bedrijfsprocessen:

– Bedrijfsprocessen in kaart brengen
– Per bedrijfsproces MVO richtlijnen vaststellen.

 MVO wordt onderdeel maken van Structuur en Cultuur van het bedrijf.

Stap 5: Communicatie:

– Intern: naar de medewerkers
– Extern: bv Website, jaarverslag

Wilt u meer informatie over het stappenplan? Neem dan contact op met FoodImpct

Contact