Dilemma: Wel of geen biologisch afbreekbare verpakkingen?

Mars kwam vorige week met het bericht dat ze overgaan op biologisch afbreekbaar plastic voor de wikkels. (zie nederlandvoedselland.nl)

Mars brengt jaarlijks miljoenen chocoladerepen op de markt. Het overgrote deel van die wikkels daarvan verdwijnt in de verbrandingsoven. Het nieuw ontwikkelde plastic is vervaardigd uit aardappelzetmeel, een restproduct uit de aardappelverwerkende industrie. De verpakkingen kunnen zo bij het GFT afval, aldus Mars.
Nestle is trots met het resultaat: een restproduct nuttig ingezet, geen afval voor de verbrandingsoven en geen olie als grondstof nodig.

Goed bezig dus! Of toch niet?

De afvalverwerkende industrie denkt daar heel anders over: In dezelfde week verscheen het artikel ‘Biologisch afbreekbare plastics leveren geen meerwaarde voor circulaire economie’ (zie agf.nl). De Vereniging Afvalbedrijven juicht het verduurzamen van verpakkingen toe, maar constateert in de praktijk en op basis van onderzoek dat niet alle bioplastics een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Uit onderzoek van CE Delft eind vorig jaar kwam dezelfde conclusie: biobased plastics hebben de voorkeur, omdat deze wel bij de plasticrecycling kunnen.

Voor biobased plastics in verpakkingen van consumentengoederen adviseert zij om in te zetten op mechanische recycling. Dat levert de grootste milieuwinst. Ook resulteert het in producten van goede kwaliteit. Bio-afbreekbare plastic verpakkingen zijn ongeschikt voor hergebruik. Het composteren van bio-afbreekbare plastics leent zich uitsluitend voor specifieke toepassingen.

Twee bedrijven die duurzaam proberen te handelen en elkaar toch tegenspreken.

Duurzaamheid bedrijven is ingewikkeld en zeker niet rechtlijnig. Om de effecten van de acties volledig te overzien, dient gekeken te worden naar álle schakels in de keten. Van het verkrijgen van de grondstof tot en met de allerlaatste stap: volgens Mars is dat de GFT bak, maar volgens het afvalverwerkingsbedrijf dus niet.

Het goede nieuws

is dat Mars zich inzet voor een duurzamere samenleving. En ook al is het dan nog niet perfect, het is een mooi stap.

Het andere goede nieuws is dat de Vereniging Afvalbedrijven bekijkt hoe de bioplastics op zo’n manier zijn in te zetten dat ze wel een meerwaarde hebben.

Door samen het juiste doel voor ogen te hebben en oplossingen te zoeken voor de uitdagingen die daarbij ontstaan, komen we uiteindelijk toch steeds dichter bij een duurzame en circulaire Food industrie.