Biodiversiteit bevorderen: 10 praktische tips

Biodiversiteit bevorderen

Energiereductie, klimaatneutraal produceren, arbeidsomstandigheden, duurzamere verpakkingen, en duurzamere grondstoffen. Dat zijn de meest genoemde thema’s in MVO verslagen. Biodiversiteit bevorderen wordt daarentegen niet vaak specifiek genoemd. (Al kunnen andere thema’s hier wel indirect invloed op hebben.)

Door biodiversiteit bevorderen wél specifiek te benoemen krijgt het extra aandacht. Het is namelijk een zeer belangrijk thema. Zeker voor de levensmiddelensector: Alleen met behoud van biodiversiteit is langdurige voedselvoorziening gewaarborgd.

Zo is er geen bevruchting van fruitbomen zonder insecten, om maar een voorbeeld te noemen.

Ook heeft de levensmiddelensector veel invloed op biodiversiteit. Wat kunt u zelf doen? 10 praktische tips waar u direct mee aan de slag kunt:

10 praktische tips:

In de directe omgeving:

Industrie- en kantoorterreinen zijn meestal betonnen woestijnen. U kunt helpen deze om te vormen tot een groene oase. Bijkomend voordeel: Het is  goed voor het welzijn van uw medewerkers. Meer groen bevordert vitaliteit en creativiteit aldus de WUR.

1. Is het dak niet geschikt voor zonnepanelen, overweeg dan eens een groen dak. Naast dat het biodiversiteit bevordert, geeft het ook isolatie. Het levert dus ook nog eens energiebesparing op.

2. Richt de parkeerplaats groen in: plaats heggetjes, voeg een groene rand toe en bestraat met een waterdoorlatende laag. Plaats in de groene rand inheemse planten: goed voor de vogels en insecten.

3. Plaats enkele insecten- en/of bijenhotels

4. Groene gevels zijn net als groene daken verkoelend in de zomer. Er zijn meerdere mogelijkheden om uw gevels met planten te bedekken. Op de site van bouwwereld vind u verschillende mogelijkheden

5. Deel bloembommen uit aan je personeel en laat ze die in de buurt verspreiden. Zo doe je ook nog iets aan de bewustwording van uw medewerkers.

Indirect:

6. Serveer minder vlees in de kantine: de vleesproductie zorgt wereldwijd voor een enorme afname aan biodiversiteit. Breidt het aanbod uit met meer plantaardige alternatieven. Zie ook mijn eerdere blog over de week zonder vlees

Via leveranciers:

De meeste impact op de biodiversiteit kunt u waarschijnlijk hebben via de leveranciers van uw grondstoffen. Ga met uw leverancier in gesprek over hun mogelijkheden. Of kies voor leveranciers die hier al bewust mee bezig zijn. Voorbeelden:

7. Fruitboomgaarden kunnen veel diverser dan ze nu vaak zijn. Door hagen te plaatsen, wilde bloemen in te zaaien en gras minder vaak te maaien help je de insecten. De wilde bijen die erop af komen kunnen zorgen voor bestuiving en de sluipwespen voor natuurlijke bestrijding. En grote akkers met monocultuur hebben een zeer beperkte biodiversiteit. Door bloemrijke akkerranden te plaatsen en strokenteelt toe te passen kun je de biodiversiteit bevorderen.

8. Agroforestry: Combinatie van boomgaard en veehouderij. In Nederland veel ontwikkelingen in de pluimveehouderij, waar de kippenuitloop wordt gecombineerd met fruit of houtproductie.

9. Goed bodembeheer: Door intensieve bewerking  van de bodem in de reguliere landbouw is de bodem vaak verschraald. Door een andere manier van landbouw kan het leven weer terug gebracht worden in de bodem. Zie voor tips goedbodembeheer

Uitbesteden:

U hoeft niet alles zelf te doen, u kunt het ook (deels) uitbesteden:

10. Neem deel aan een initiatief dat biodiversiteit stimuleert. Koop bijvoorbeeld thee bij PTThee, schaf een aantal bunds aan bij Just Diggit, steun de Vlinderstichting, steun Stichting Oasebos of neem deel aan een Tiny Forest.

Biodiversiteit meten:

Wilt u weten welk effect uw maatregelen hebben? Dan kunt u biodiversiteit laten meten. Bv via Ecochain , De ReCiPe-methode of BESmetrics.