Top 5 stappen in duurzaamheid levensmiddelenindustrie

Top 5 stappen duurzaamheid

‘Wij hebben alle verlichting vervangen door LED’, ‘Wij printen nu veel minder’ en ‘we hebben een certificaat op onze cacao’. Dit zijn vaak de eerste stappen bij bedrijven die beginnen met duurzaamheid. Maar hebben ze daarmee de echte impact te pakken? Of zijn dat gewoon de meest voor de hand liggende en makkelijke stappen?

Voor beter inzicht heb ik de Top 5 stappen in duurzaamheid voor de  levensmiddelenindustrie vastgesteld. Zie hier waar je  écht de meeste impact mee kunt bereiken:

1 Voorkomen van food waste

De 1e stap is voorkomen van food waste. Misschien niet direct de eerste gedachte bij klimaatverandering, maar eten en drinken zorgt voor 20 tot 30 procent van onze klimaatbelasting. En 30% van alle voeding wordt verspild. Vooral door de consument thuis, maar ook in de levensmiddelenindustrie. Voor een groot deel bij de verwerking, namelijk 18%:

- Landbouw/ productie: 9%
- Verwerking (levensmiddelenindustrie) 18%
- Transport 3%
- Distributie (supermarkt, horeca): 11%
- Huishoudens: 51%

Bron: Voedselverspilling, de voedseluitdaging eXKi januari 2016

Een groot deel hiervan komt door strenge normen op uiterlijk, terwijl de grondstoffen verder goed zijn.

Ook te grote voorraden spelen een grote rol: bij wijziging van de productieplanning gaan de grondstoffen over de THT. Door langere opslag worden de grondstoffen ook eerder aangetast, bv door vocht of ongedierte.

Hoewel meestal niet tot food waste gerekend, is ook het weggooien van niet eetbare reststromen verspilling: deze kunnen elders ingezet worden, vaak ook in de levensmiddelenindustrie. Zo kunnen niet eetbare plantenresten omgezet worden in cellulose-toevoegingen.

Op de verspilling thuis kan de industrie ook veel impact hebben. Door bv. het verlengen van de THT datum, goed doordachte verpakking (bescherming, hersluitbaar en goed leeg te maken) en tips voor verwerken van restjes.

2 Keuze grondstoffen

Beperk het gebruik van vlees:

Vlees levert 67% van de impact van ons eten. Door minder vlees te verwerken of te letten op het type vlees kan de impact sterk verlaagd worden. Voeg bv. vegetarische varianten toe aan het assortiment of gebruik kip ipv rundvlees.

Overige grondstoffen:

Ook de keuze van de plantaardige grondstoffen heeft veel invloed: komt de grondstof van ver of van dichtbij? Staat het land van herkomst bekend als gereguleerd of niet? Wordt er oerbos voor gekapt? Is er tekort aan (zoals bv bij vissoorten)? Zijn er andere bekende issues met deze grondstof? Zijn er certificaten die de impact verkleinen?

Zorg voor kennis van de leverancier en zijn werkwijze. Hou de inkoopketen transparant.

Het is belangrijk dat de productontwikkelaars op de hoogte zijn van de duurzaamheidsaspecten van de grondstoffen, zodat hier al bij de innovatie rekening mee gehouden kan worden

3 Energie gebruik

15% van de energie die we in de wereld gebruiken wordt gebruikt voor voeding, een groot deel thuis, voor koken en koelen (29%).

De impact van de food industrie is als volgt:
– 20% productie
– 6% verpakking
– 4% transport

Inventariseer waar in de life cycle van de producten het meeste energie wordt gebruikt en ga daarmee als eerste aan de slag. Vaak is dat verhitting, koeling en/of transport.
Zorg vervolgens dat de energie die gebruikt wordt zo groen mogelijk is.

4 Gebruik Materialen

Voor gebruik van materialen kan de stelregel reduce, reuse recycle gebruikt worden:
Eerst reduceren van de hoeveelheid gebruikt materiaal. Daarna zorgen voor mogelijk hergebruik. Wanneer dat niet lukt: recyclen.
Veel gebruikt materiaal zal verpakking zijn, denk hierbij aan de volgende stappen:
1. Is de hoeveelheid verpakking te reduceren? Let hierbij ook op verlies van materiaal bij productie en verwerking.
2. Is de grondstof van de verpakking hernieuwbaar? Bv papier, bamboe, bio-plastic.
3. Is de verpakking opnieuw te gebruiken? Bv via inzameling, statiegeld.
4. Is de verpakking te recyclen? Gebruik makkelijk te scheiden materialen.
5. Is er voor de materialen een milieukeurmerk? Bv FSC voor papier.

5 Watergebruik

Wanneer u veel water gebruikt in uw proces, probeer dit dan zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer het water vervuild wordt met eetbare resten, onderzoek dan of daar een alternatieve bestemming voor is: zo wordt bv uit water gebruikt bij de aardappelverwerking zetmeel teruggewonnen waar bv bioplastic van gemaakt wordt.

Gebruikte bronnen:
• www.drawdown.org
• De verborgen Impact, Babette Porcelein babetteporcelijn.com
• Changing the food game, Lucas Simons
• Voedselverspilling, de voedseluitdaging eXKi januari 2016

Graag aan de slag met deze stappen? Neem contact op met Foodimpct.

Contact

 

Ik hoor graag uw mening over deze Top 5 stappen in duurzaamheid, laat uw reactie hieronder achter.