Wat kan ik voor u doen?

Foodimpct MVO advies in de food sector

Foodimpct is gespecialiseerd in MVO advies in de food sector. U kunt bij mij voor het volgende terecht:

– MVO Quick scan

Wat doet u op dit moment op MVO gebied? Wie in uw bedrijf is er voornamelijk mee bezig? Waar ligt de focus? Bent u met de juiste dingen bezig? Wat zijn de open spaces?

Met de MVO Quick Scan inventariseer ik het voor u en geef direct een aantal tips en quick wins. 

 Lees meer

– Het IMPACT! stappenplan: Implementatie MVO beleid

Om op een gestructureerde manier aan MVO te werken, is het goed een MVO beleid op te stellen met een heldere focus, doelstelling en taakverdeling. Zo blijft het niet hangen in losse projecten en eenmalige acties, maar wordt het een onderdeel van de bedrijfsvoering.

Om structuur en helderheid te scheppen in het proces naar een MVO beleid heb ik een helder stappenplan ontwikkeld. Via dit stappenplan begeleid ik uw bedrijf naar een geïntegreerd MVO beleid.

–  MVO-jaarverslag schrijven volgens GRI
– Implementatie ISO 26000
– Voorbereiden op certificering MVO Prestatieladder of MVO-Wijzer
– MVO projecten

Een projectleider of extra handjes nodig voor een MVO project? MVO projecten komen meestal bovenop het al drukke takenpakket van uw medewerkers. Zo wordt er vaak te weinig tijd en aandacht aan besteed waardoor ze lang duren of steeds uitgesteld worden

Ik kan u helpen. Met mijn kennis, ervaring en contacten op MVO en duurzaamheidsgebied en in de food sector en mijn project management skills wordt uw project volgens planning doorgevoerd.

Workshop

Alle workshops die ik geef kunnen zowel op inschrijving als intern binnen uw bedrijf.

Interesse? Meer informatie?

Contact