Duurzaamheidscertificaten in de levensmiddelenindustrie

Duurzaamheidscertificaten in de levensmiddelenindustrie: de beste opties op een rijtje.

Bedrijven die goed bezig zijn met duurzaamheid willen dit graag laten zien en onafhankelijk laten toetsen. Veelal wordt ISO 26000 geïmplementeerd, de bekendste norm voor sustainability. Maar hiervoor kan alleen een zelfverklaring afgegeven worden. Er zijn echter wel degelijk mogelijkheden tot certificeren van MVO beleid. Voor certificeren van duurzaamheid in de food sector zijn dit de beste opties: Duurzaamheidscertificaten in de levensmiddelenindustrie

Duurzaamheidscertificaat op basis van een Management systeem:

Levensmiddelenbedrijven zijn gewend aan werken met kwaliteitsmanagement systemen. Het is handig met een MVO daarop aan te sluiten. Dat kan door ISO 26000 toe te passen. Certificaten gebaseerd op ISO 26000 zijn de MVO prestatieladder en De MVO-wijzer:

MVO Prestatieladder Foodimpct MVO prestatieladder / CSR Performance Ladder

Vooral geschikt voor bedrijven met een bestaand Management systeem zoals ISO 9001, sluit aan op ISO systemen, sluit aan op de CO2 prestatieladder.

Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI).

De MVO prestatieladder is geschikt voor internationaal gebruik, maar wordt nog vooral toegepast in Nederland. (buitenlandse certificaten mei 2018: 20 van de 280)

De MVO Prestatieladder heeft 5 niveaus of treden. De vaststelling van het niveau op de ladder is een weergave van het MVO Managementsysteem van een bedrijf of organisatie en een momentopname van de duurzame ontwikkeling die het door maakt.

De stakeholders spelen bij de MVO prestatieladder een grote rol.

De MVO prestatieladder hanteert als basis 7 MVO kernthema’s:
1. Behoorlijk Bestuur
2. Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
3. Mensenrechten
4. Eerlijk zaken doen
5. Consumentenaangelegenheden
6. Milieu, grondstoffen, energie, emissies
7. Betrokkenheid bij de en ontwikkeling van de gemeenschap

De organisatie moet daarbij aannemelijk en inzichtelijk maken dat deze MVO Kernthema’s worden ingevuld. Dit wordt aangetoond via 33 MVO-indicatoren ondergebracht in People, Planet en Profit (of Prosperity) en gelinkt aan deze Kernthema’s.

Gaat uit van de Deming circle: plan-do-check-act.

+:
– Sluit aan op bestaand management systeem
– Op meerdere niveaus te certificeren
– Gaat uit van continue verbetering
– Internationaal toepasbaar

-:
– Initiële audit is uitgebreid en daardoor vrij duur in vergelijking met bv de MVO-wijzer of De barometer, daarom meer geschikt voor wat grotere bedrijven

Uitgegeven certificaten: 280
Toegepast sinds: 2010
Aantal bedrijven: 153 bedrijven, 
Sectoren: alle, veel toegepast in de bouw en dienstensector
Gecertificeerde bedrijven in de food-sector: 6
Kosten: Hoofdcertificaat € 325,00; deelcertificaat € 50,00 per jaar
Kosten certificatie audit: €8.500- €12.500*
Bijkomende kosten: jaarlijkse audit : €1700-2500 per jaar (afhankelijk van certificerende instelling)
Geschikt voor LM bedrijven: Ja. Is benoemd als 1 van de 6 Technical Area’s

* sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bedrijf. Indicatie voor 100 medewerkers met medium complexiteit.

Bron: mvoprestatieladder.nl, mei 2018

 MVO-wijzer Foodimpct      De MVO Wijzer:

De MVO-Wijzer is gebaseerd op 9 kern thema’s die in normen zijn verwerkt. De thema’s zijn gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn.

De MVO-wijzer bestaat uit 2 fases:
– De MVO Verklaring, deze kan worden aangevraagd na een Zelfevaluatie.
– in Fase 2 volgt indien gewenst de certificering.

De MVO-Wijzer is gebaseerd op 9 thema’s:

1 Gedragscode
2 Wet- en regelgeving
3 Goed bestuur
4 Personeel
5 Klanten
6 Omgeving
7 Keten
8 Milieu
9 Communicatie

De thema’s zijn in normen verwerkt, waaraan een organisatie dient te voldoen. Elke medewerker vult een themalijst in, daaruit volgt een score. Wanneer de score voldoet aan de norm kan het bedrijf gecertificeerd worden.

+:
– Zeer toegankelijk, pragmatische aanpak.
– Alle medewerkers worden betrokken bij de zelfevaluatie
– Geschikt voor zowel kleine als grote bedrijven, richt zich op MKB bedrijven.

-:
– Is een momentopname, gaat niet uit van continu verbeteren.
– Internationaal niet bekend

Uitgegeven certificaten: +/- 60
Toegepast sinds: 2014
Sectoren: Bouw en installatie
Gecertificeerde bedrijven in de food-sector: Nog geen, maar is er wel geschikt voor
Kosten Zelfevaluatie: +/- € 2000
Kosten certificatie audit: €1700-2500
Bijkomende kosten: jaarlijkse audit : €1700-2500 per jaar (afhankelijk van certificerende instelling)

Bron: MVO-wijzer

Certificaten gebaseerd op de productieketen/ LCA

Andere keurmerken richten zich niet op het managementsysteem, maar op de keten en de Levenscyclus analyse.

Milieukeur  Het Milieukeur:

Het Milieukeur richt zich op de gehele productieketen en is gebaseerd op de Levenscyclus analyse (LCA). Alle schakels in de keten dienen Milieukeur gecertificeerd te zijn. De focus ligt op Tracking & tracing.

Thema’s:

Algemeen:
• Arbeidsomstandigheden
• Grondstoffen
• Energie en klimaat
• Schadelijke stoffen, fijn stof
• Verpakking en afval
• Waterkwaliteit en -kwantiteit

Specifiek Agro/Food:
• Biodiversiteit en landschap
• Bemesting en bodemvruchtbaarheid
• Diervoeders en dierenwelzijn
• Gewasbescherming

Certificering loopt eerst via een ketenregisseur, vervolgens via een certificerende instelling.

Vooral geschikt voor agro bedrijven en niet samengestelde producten.

Frequentie Audit: 2x/ jaar

Barometer Bakkerij & Zoetwaren  De Barometer: (onderdeel van het Milieukeur)

Voor een aantal specifieke groepen van samengestelde producten zijn er richtlijnen ontwikkeld met drie niveaus: brons, zilver en goud. Bij behalen van goud kan ook gebruik worden gemaakt van Het Milieukeur logo.

Voor de levensmiddelenindustrie zijn er 2 Barometers ontwikkeld:

– Barometer Duurzame Bakkerij- en Zoetwaren: eisen te downloaden via de site  van VBZ. (Lidmaatschap VBZ vereist)
– Barometer Duurzame Slager

Zie website Milieukeur

SA8000 SA8000:

SA 8000 is een internationale certificeringsnorm die organisaties stimuleert om sociaal aanvaardbare praktijken op de werkplek te ontwikkelen, te onderhouden en in praktijk te brengen. Daarmee helpt de norm bij het tot stand brengen en het garanderen van eerlijke en fatsoenlijke werkomstandigheden in de gehele productieketen.

Elementen SA8000:
1. Kinderarbeid
2. Gedwongen of verplichte arbeid
3. Gezondheid en veiligheid
4. Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen
5. Discriminatie
6. Disciplinaire maatregelen
7. Werktijden
8. Vergoeding
9. Management Systemen

– Veel gebruikt voor de textielindustrie maar ook in de levensmiddelenindustrie.
– Interessant voor bedrijven met grondstoffen uit moeilijker te controleren landen.
– Dekt niet het hele MVO spectrum af.
– Veel gebruikt, al meer dan 3700 (vestigingen van) bedrijven gecertificeerd.
– Internationaal bekend en erkend

Kosten: – Self-assessment: +/- 260 € (300 USD) – 2-10 dagen audit: 1700-2500€ per auditdag

Hulp nodig bij uw keuze? Graag expertise inhuren bij implementatie van een MVO systeem? Zie hier wat Foodimpct voor u kan doen of neem contact op met Imke Houben van Foodimpct.

Contact