Eerste resultaten IMVO convenant Voedingsmiddelen

MVO advies levensmiddelenindustrie
Eerste monitoring IMVO convenant gereed

Vorig jaar juli is het IMVO convenant Voedingsmiddelen ondertekend door het FNLI, het CBL en de KNSV. Doel is dat al hun leden, direct of indirect aangesloten, binnen de looptijd van het convenant tot adequaat IMVO-risicomanagement oftewel due diligence komen.  Dit om uiteindelijk de hele voedselketen duurzamer en eerlijker te maken.

De eerste monitoring heeft plaatsgevonden: Via een self-assessment is de voortgang in kaart gebracht en weergegeven in een rapport.

IMVO Stappenplan

De FNLI heeft een stappenplan voor haar leden ontwikkeld om IMVO-risicomanagement te implementeren en enkele workshops hierover  opgezet voor branches/sectoren waarbij bedrijven uit dezelfde sector in discussie gaan over mogelijke risico’s die ze tegenkomen in de keten en hoe ze die risico’s gezamenlijk kunnen aanpakken.

34 bedrijven

47% van de kleinere levensmiddelenbedrijven heeft een IMVO beleid, tegen 77% van de grote bedrijven, zo bericht het FNLI. 29% heeft daarbij de risico’s in de keten in kaart gebracht. Voor een eerste jaar niet verkeerd: veel bedrijven zijn aan de slag gegaan, vooral met inventariseren van de keten. De volgende stap is daadwerkelijk actie ondernemen om de keten te verbeteren.

Als je iets dieper kijkt, zie je echter dat slechts 34 bedrijven de monitoringstool hebben ingevuld. Ik kan niet achterhalen of er bewust een steekproef is genomen of dat slechts 34 bedrijven de tool hebben gebruikt en ingevuld. Als dat zo is, is er nog veel te doen!

Te klein voor invloed? Samenwerken!

“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito in the room.”

Voor kleinere bedrijven is het lastig met IMVO aan de slag te gaan, ze denken een te kleine speler in de keten te zijn om invloed te hebben. Samenwerking met leveranciers en andere bedrijven is dan de volgende stap.

Meer tips over de aanpak van IMVO vindt u in mijn blog die ik hier eerder over schreef. Samen met andere bedrijven sparren en duidelijke handvatten hoe verder te gaan met IMVO/ Due dilligence? Volg dan mijn workshop IMVO.