MVO Quick Scan

Quick Scan

Wat doet u al aan MVO? Vast meer dan u denkt! Met de MVO Quick Scan geef ik u inzicht in wat u al doet en waar nog kansen liggen. In een heldere rapportage met tips en inzichten waar u verder mee kunt.

Aanpak MVO Quick Scan:

Door middel van een aantal gesprekken met de key spelers binnen uw bedrijf inventariseer ik hoe het staat met:

 • Visie en missie MVO
 • MVO beleid
 • Doelstellingen
 • Activiteiten in duurzaamheid
 • Inbedding in de organisatie
Resultaat MVO Quick Scan:
 •  Overzicht met wat u al doet: u kunt hier direct over gaan communiceren
 •  Quick Wins
 •  Tips en adviezen
 • Eerstvolgende prioriteiten
 • Actieplan: Schets van aanpak volgende stappen
Rapport op maat:

De bevindingen worden gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage.

Hoewel ik gebruik maak van bekende systemen op MVO gebied, zoals o.a. de MVO prestatieladder en ISO 26000, ga ik bij de inventarisatie uit van het bedrijf zelf:

 • Hoe kijkt het bedrijf aan tegen duurzaamheid en MVO?
 • Wat past bij dit bedrijf, bij het type product, bij de cultuur?
 • Hoe veel capaciteit kan er vrijgemaakt worden voor volgende stappen?

Het zal dus echt een rapport op maat zijn.

Interesse? Meer informatie?

Bel 06-40102059 of mail naar imkehouben@foodimpct.nl

of vul het contactformulier in.