Biodiversiteit bevorderen: 10 praktische tips

Energiereductie, klimaatneutraal produceren, arbeidsomstandigheden, duurzamere verpakkingen, en duurzamere grondstoffen. Dat zijn de meest genoemde thema’s in MVO verslagen. Biodiversiteit bevorderen wordt daarentegen niet vaak specifiek genoemd. (Al kunnen andere thema’s hier wel indirect invloed op hebben.)

Door biodiversiteit bevorderen wél specifiek te benoemen krijgt het extra aandacht. Het is namelijk een zeer belangrijk thema. Zeker voor de levensmiddelensector: Alleen met behoud van biodiversiteit is langdurige voedselvoorziening gewaarborgd.

Zo is er geen bevruchting van fruitbomen zonder insecten, om maar een voorbeeld te noemen.

Ook heeft de levensmiddelensector veel invloed op biodiversiteit. Wat kunt u zelf doen? 10 praktische tips waar u direct mee aan de slag kunt:

10 praktische tips:

In de directe omgeving:

Industrie- en kantoorterreinen zijn meestal betonnen woestijnen. U kunt helpen deze om te vormen tot een groene oase. Bijkomend voordeel: Het is  goed voor het welzijn van uw medewerkers. Meer groen bevordert vitaliteit en creativiteit aldus de WUR.

1. Is het dak niet geschikt voor zonnepanelen, overweeg dan eens een groen dak. Naast dat het biodiversiteit bevordert, geeft het ook isolatie. Het levert dus ook nog eens energiebesparing op.

2. Richt de parkeerplaats groen in: plaats heggetjes, voeg een groene rand toe en bestraat met een waterdoorlatende laag. Plaats in de groene rand inheemse planten: goed voor de vogels en insecten.

3. Plaats enkele insecten- en/of bijenhotels

4. Groene gevels zijn net als groene daken verkoelend in de zomer. Er zijn meerdere mogelijkheden om uw gevels met planten te bedekken. Op de site van bouwwereld vind u verschillende mogelijkheden

5. Deel bloembommen uit aan je personeel en laat ze die in de buurt verspreiden. Zo doe je ook nog iets aan de bewustwording van uw medewerkers.

Indirect:

6. Serveer minder vlees in de kantine: de vleesproductie zorgt wereldwijd voor een enorme afname aan biodiversiteit. Breidt het aanbod uit met meer plantaardige alternatieven. Zie ook mijn eerdere blog over de week zonder vlees

Via leveranciers:

De meeste impact op de biodiversiteit kunt u waarschijnlijk hebben via de leveranciers van uw grondstoffen. Ga met uw leverancier in gesprek over hun mogelijkheden. Of kies voor leveranciers die hier al bewust mee bezig zijn. Voorbeelden:

7. Fruitboomgaarden kunnen veel diverser dan ze nu vaak zijn. Door hagen te plaatsen, wilde bloemen in te zaaien en gras minder vaak te maaien help je de insecten. De wilde bijen die erop af komen kunnen zorgen voor bestuiving en de sluipwespen voor natuurlijke bestrijding. En grote akkers met monocultuur hebben een zeer beperkte biodiversiteit. Door bloemrijke akkerranden te plaatsen en strokenteelt toe te passen kun je de biodiversiteit bevorderen.

8. Agroforestry: Combinatie van boomgaard en veehouderij. In Nederland veel ontwikkelingen in de pluimveehouderij, waar de kippenuitloop wordt gecombineerd met fruit of houtproductie.

9. Goed bodembeheer: Door intensieve bewerking  van de bodem in de reguliere landbouw is de bodem vaak verschraald. Door een andere manier van landbouw kan het leven weer terug gebracht worden in de bodem. Zie voor tips goedbodembeheer

Uitbesteden:

U hoeft niet alles zelf te doen, u kunt het ook (deels) uitbesteden:

10. Neem deel aan een initiatief dat biodiversiteit stimuleert. Koop bijvoorbeeld thee bij PTThee, schaf een aantal bunds aan bij Just Diggit, steun de Vlinderstichting, steun Stichting Oasebos of neem deel aan een Tiny Forest.

Biodiversiteit meten:

Wilt u weten welk effect uw maatregelen hebben? Dan kunt u biodiversiteit laten meten. Bv via Ecochain , De ReCiPe-methode of BESmetrics.

Aan de slag met IMVO risicomanagement/Due Diligence

In juni dit jaar hebben verschillende partijen uit de voedingsmiddelenbranche het IMVO convenant voor de voedingsmiddelensector getekend. Het motto van mijn bedrijf Foodimpct is ‘Foodimpct, voor een duurzamere food sector’; ik ben dan ook erg blij met dit convenant!

In het convenant is afgesproken dat bedrijven een IMVO risicomanagement uitvoeren. Het doen van IMVO-risicomanagement is een verantwoordelijkheid van ieder bedrijf. Niet alleen de koplopers of de grote bedrijven zijn aan zet, dit convenant spreekt àlle bedrijven in de voedingsmiddelenbranche aan stappen te zetten.

Dus ook u bent aan zet.

Wat houdt het in?

De afspraak is dat ieder bedrijf binnen 2 jaar (dus tm juni 2020) een risicoanalyse uitvoert op de gehele supply chain. Deze risico analyse gaat niet over risico’s voor het eigen bedrijf, maar over risico’s op mens, dier en milieu door de hele keten. Na het in kaart brengen van deze risico’s wordt een plan gemaakt deze te voorkomen dan wel te verminderen. Hierover wordt jaarlijks een verantwoording gegeven. Dit wordt ook wel due diligence genoemd. Doel is om te komen tot een continu verbeterproces op het gebied van duurzaamheid.

Hoe kan ik hier het beste mee aan de slag?

U kunt natuurlijk vanaf scratch beginnen, hiervoor zijn diverse stappenplannen te vinden op internet, bv bij de SER en bij het FNLI. Maar handiger en minder tijdrovend, vooral op langere termijn, is het om het onder te brengen in een bestaand systeem:

Bestaand MVO Beleid: Heeft u al een MVO beleid ingevoerd? Dan sluit u het IMVO risicomanagement hierop aan. Een visie op MVO heeft u dan al geformuleerd. En veel risico’s zullen bij het opstellen van het beleid al in kaart gebracht zijn. Door deze uit te breiden voor de hele supply chain en er een verbeterplan op te zetten, komt u al een heel eind.

ISO systemen: Omdat het uiteindelijk een continu verbeterproces is sluit het goed aan bij ISO systemen. Door deze uit te breiden met IMVO neemt u het vanzelf mee in uw jaarlijkse management review.

Risico’s in kaart brengen

Hoe vindt u nu die risico’s? Daar zijn verschillende manieren voor, hier wat suggesties:

– Risicochecker: op de site MVOrisicochecker.nl zijn risico’s per land en per grondstof in kaart gebracht.

– SDG’s: De Sustainable Development Goals kunnen ook gebruikt worden om risico’s in kaart te brengen: de SDG’s kunnen als leidraad gebruikt worden om te bepalen welke issues aangepakt dienen te worden.

Stakeholder analyse: Check bij b.v. NGO’s, klanten, leveranciers, brancheverenigingen en overheden welke risico’s zij zien.

Focus op leefbaar loon en food waste

Na het in kaart brengen van de risico’s is het zaak prioriteiten te stellen. Wat is het grootste dan wel meest urgente risico? Waarop heeft u het meeste impact? In het eerste jaar van het convenant wordt de focus gelegd op leefbaar loon en food waste. Dus als u hiermee te maken heeft, neem dit dan mee bij u prioritering.

Overgaan tot actie

Uiteindelijk gaat het om deze stap: actie nemen en stappen zetten. Hoe kunt u uw negatieve impact verkleinen en uw positieve impact vergroten? U stelt hiervoor doelen op en legt verantwoording af over de voortgang.

U hoeft het niet alleen te doen. Sterker nog: hoe meer samenwerking met de keten en de branche, hoe meer impact u kunt hebben. Inventariseer wat uw leveranciers en branchegenoten al doen en maak gezamenlijk een plan van aanpak.

Ik wens u veel succes met uw due diligence traject

Wilt u hier meer over weten? Volg dan de workshop ‘Aan de slag met IMVO Risicomanagement’

Voor financiële ondersteuning: MVO Nederland geeft IMVO vouchers uit, zie MVO Nederland

Top 5 stappen in duurzaamheid levensmiddelenindustrie

‘Wij hebben alle verlichting vervangen door LED’, ‘Wij printen nu veel minder’ en ‘we hebben een certificaat op onze cacao’. Dit zijn vaak de eerste stappen bij bedrijven die beginnen met duurzaamheid. Maar hebben ze daarmee de echte impact te pakken? Of zijn dat gewoon de meest voor de hand liggende en makkelijke stappen?

Voor beter inzicht heb ik de Top 5 stappen in duurzaamheid voor de  levensmiddelenindustrie vastgesteld. Zie hier waar je  écht de meeste impact mee kunt bereiken:

1 Voorkomen van food waste

De 1e stap is voorkomen van food waste. Misschien niet direct de eerste gedachte bij klimaatverandering, maar eten en drinken zorgt voor 20 tot 30 procent van onze klimaatbelasting. En 30% van alle voeding wordt verspild. Vooral door de consument thuis, maar ook in de levensmiddelenindustrie. Voor een groot deel bij de verwerking, namelijk 18%:

- Landbouw/ productie: 9%
- Verwerking (levensmiddelenindustrie) 18%
- Transport 3%
- Distributie (supermarkt, horeca): 11%
- Huishoudens: 51%

Bron: Voedselverspilling, de voedseluitdaging eXKi januari 2016

Een groot deel hiervan komt door strenge normen op uiterlijk, terwijl de grondstoffen verder goed zijn.

Ook te grote voorraden spelen een grote rol: bij wijziging van de productieplanning gaan de grondstoffen over de THT. Door langere opslag worden de grondstoffen ook eerder aangetast, bv door vocht of ongedierte.

Hoewel meestal niet tot food waste gerekend, is ook het weggooien van niet eetbare reststromen verspilling: deze kunnen elders ingezet worden, vaak ook in de levensmiddelenindustrie. Zo kunnen niet eetbare plantenresten omgezet worden in cellulose-toevoegingen.

Op de verspilling thuis kan de industrie ook veel impact hebben. Door bv. het verlengen van de THT datum, goed doordachte verpakking (bescherming, hersluitbaar en goed leeg te maken) en tips voor verwerken van restjes.

Lees “Top 5 stappen in duurzaamheid levensmiddelenindustrie” verder